Skip to main content

Guide feilsøking

  1. Hvis dashboard viser at enhet er på nett, men "aldri" har fått HAN-data, kan vi anta at HAN-port er lukket, evt. defekt. Unntak: hvis enhet er koblet i USB, kan den også synes som "på nett" i dashboard. Sørg da for at nettverkskabelen er satt ordentlig i, både i strømmåler og enhet.

  2. Hvis bruker ikke ser noen LED-lys ved tilkobling til strømmåler, og dashboard hverken viser at enheten er på nett, eller at det kommer HAN-data, men vedkommende vet at HAN-porten er åpen: sørg først for at nettverkskabelen er satt ordentlig i, både i strømmåler og enhet.

  3. Hvis enheten under bruk stadig kobler seg ut, blinker gult innimellom og signalstyrken i dashboard er dårlig: vurdér å flytte enheten til et sted med bedre dekning. Da kan eventuelt en lengre nettverkskabel benyttes for å flytte langt nok. Alle kabler av typen RJ45 kan brukes.