Skip to main content

Strømdata er nøkkelen til smartere sparing

Ny nettleie snur opp-ned på smart styring og sparing: Nå kreves det sanntidsdata fra strømmåleren og umiddelbar handling basert på disse. Vi leverer en helt egen HAN-enhet med tilhørende tjenester, og syr sammen det som trengs for en grønnere framtid med fornøyde strømkunder.

Strøm - et komplisert produkt

For sluttbrukere oppleves strøm som et vanskelig produkt å forholde seg til. Heldigvis har de fått hjelp av strømselskapene til å forstå kostnadsbildet – frem til nå.Med den nye nettleia som kom sommeren 2022, ble dette snudd på hodet. Kundene står nå uten den hjelpen og tryggheten de trenger.

Endring gir nye muligheter

Med den nye nettleia må man betale mer dersom man bruker mye strøm samtidig, og jo mer man bruker samtidig, desto mer må man betale. Da er det risikabelt å flytte alt forbruket til når spotprisen er lav.Den gode nyheten er at det nå er store summer å spare på nettleia, og at dette er noe strømselskapene kan hjelpe kundene sine med.

Lavere nettleie gjennom innsikt

For å redusere nettleia må forbruk jevnes ut og totalen for hver eneste klokketime holdes under en gitt prisgrense. Da må du vite kundens strømforbruk i sanntid, noe du gjør med vår HAN-leser, som er hjørnesteinen i vårt smarte styringssystem.Først da skapes de store verdiene, når energikrevende apparater ikke styres i blinde, men etter kundens faktiske forbruk.

Den bransjeledende HAN-enheten

Strømdata i sanntid er den store verdiskaperen når det kommer til nettleie. Vår egenutviklede og patenterte målerenhet kobles enkelt til HAN-porten av sluttbruker, og krever ingen ekstern strømforsyning.Med to ulike modeller, kan strømkundene velge en leser som kommuniserer over boligens WiFi, eller velge en som bruker mobilnettet (4G), alt etter deres unike behov.

Interessert i å komme i gang?

Ta kontakt med oss via chatten nede i det høyre hjørnet, så hører du snart fra en av våre engasjerte medarbeidere.

Din smarte energiplattform

ecomon er plattformen som hjelper kunder med å senke strømkostnader. Det gjøres ved å kombinere de rette verktøyene for å lykkes med sparing.
 • Sanntidsforbruk om strøm fra våre HAN-lesere
 • Historisk strømforbruk
 • Oppdaterte nettleiemodeller
 • Energikrevende apparater
 • Smarte styringsalgoritmer
Løsningene distribueres av strømselskap som integrerer dem i sine egne applikasjoner. Styringen går via våre godkjente leverandører av energikrevende utstyr, som varmtvannsberedere og elbilladere.

HAN-leser

 • Enkelhet i alle ledd
  • Varianter med 4G og WiFi
  • Plug and play - ingen ekstern strømforsyning
 • Vi håndterer logistikk og varelager
 • Tilpasset branding: selg det som eget produkt

Tilpasset kundehåndtering

 • Dashbord - full oversikt over dine HAN-lesere
 • Kundestøtte - grundig opplæring og andrelinjesupport
 • Alle løsningene integreres lett i dine applikasjoner med vårt GraphQL-API

Samlende API

 • Brukervennlig og veldokumentert
 • Helhetlig aksesspunkt
  • For integrasjon med kunders strømdata og tilhørende tjenester
  • Uthenting av alle landets nettleiemodeller
 • GraphQL

Integrasjoner

 • Trenger ikke å styre alt, bare energikrevende laster
  • Oppvarming
  • Elbillading
 • Styrer gjennom utvalgte partnere vi godkjenner

Styringssignaler

 • Få varsler når du nærmer deg ny forbrukstopp
 • Automatisk styring som senker nettleia
 • Styrer utstyr fra utvalgte partnere

Ta gjerne kontakt med oss