Skip to main content

Signalstyrke og plassering av HAN-leser

Plassering av HAN-leser

Leseren kommuniserer trådløst, enten det er via WiFi eller mobilnett/4G. Dens plassering er derfor viktig for å oppnå god og stabil dataoverføring i det daglige. Vi anbefaler generelt at den festes utenfor sikringsskapet (metallet blokkerer en del signal), samt at den festes godt og ikke henger etter kabelen. Den kan festes med limfeltet på baksiden, noen lesere har også et skruehull på baksiden den kan festes i.

Den flate nettverkskabelen som følger med, skal gjøre det lettere å oppfylle kravene, og fortsatt kunne lukke døren på sikringsskapet. Dersom det fortsatt er for langt mellom trådløs ruter og leseren (WiFi), eller leseren har dårlig mobildekning (4G), kan det være behov for ytterligere endring i plassering. Kabelen har derfor kontaktpunkter av typen RJ45, som tilsvarer en vanlig nettverkskabel som dermed kan brukes istedenfor den medfølgende varianten og slik oppnå mer fleksible dekningsforhold.

I tillegg kan enhetens romlige vinkling påvirke signalet den sender ut, så om dekningsforholdene er i det svakeste laget, kan det være ekstra gevinst i å montere enheten optimalt - rett oppover på en vegg, altså med ledningen nedover.


Hvordan merker man at HAN-leseren har dårlig dekning?

Man kan sjekke hvor godt signal HAN-leseren har i dashboard:

  • WiFi-signal: dataoverføringen begynner å svikte rundt -90 (+/- 5). Høyere tall enn dette (nærmere 0) betyr bedre signal.
  • 4G-signal: Signalstyrke under -110 medfører en svekket overføring. Tall over -100 (nærmere 0) betyr bedre signal.

Dette er imidlertid ikke absolutte grenser, men estimater basert på testing og erfaring. Det er mulig å ha en signalstyrke som i følge disse grensene anses som "dårlig", uten å oppleve svekket funksjon.

I tilfeller med dårlig dekning vil det kunne skje at den må lade seg opp på nytt innimellom. Da vil den koble seg fra nett, begynne å blinke gult og så koble seg opp igjen når den har ladet seg opp.

Manglende data i app, eller sjeldne oppdateringer kan også være tegn på dårlig signalstyrke, da anbefales det å plassere enheten mer optimalt etter tipsene ovenfor.